Aleš Skvarča, diabetolog

Asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med., zdravnik diabetolog, specialist interne medicine, UKC Ljubljana.

Asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med., je zdravnik diabetolog, specialist interne medicine, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Del specializacije je opravil v diabetološkem centru Bournemouth Diabetes and Endocrine Center v Veliki Britaniji. Zadnjih 12 let se poglobljeno ukvarja z zdravljenjem odraslih oseb s sladkorno boleznijo tipa 1, ki uporabljajo inzulinsko črpalko in senzorski sistem za neprekinjeno merjenje glukoze. Dodatna znanja in izkušnje je pridobil v Cambridge University Hospital in King’s College of London v Veliki Britaniji. Na temo uporabe modernih tehnologij v zdravljenju sladkorne bolezni vodi delavnice po Sloveniji in v tujini. Prav tako je mentor študentom Medicinske fakultete v Ljubljani na vajah iz predmeta Interna medicina. Objavlja znanstvene in strokovne prispevke v tujih in domačih revijah. Je avtor več pisnih izobraževalnih materialov za bolnike in strokovni član uredniškega odbora revije Sladkorna bolezen, ki jo izdaja Zveza društev diabetikov Slovenije.