Simona Šilec, spec. druž. med.

Simona Šilec, dr. med., spec. družinske medicine, Zdravstveni dom Ljutomer.