Petra Došenović Bonča, ekonomistka

Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča,  izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi.