Jana Klavs, viš. med. ses.

Jana Klavs, viš.med.ses.edukatorka, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Jana Klavs je zaposlena na UKC Ljubljana, na Oddelku za ambulantno diabetološko dejavnost. Aktivno sodeluje na mnogih projektih, lokalnih, nacionalnih in mednarodnih. Prva leta delovanja na področju sladkorne bolezni je svojo energijo usmerjala predvsem v pisne vire in didaktične pripomočke za izobraževanje bolnikov, kasneje pa je sodelovala pri nastajanju Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni, oblikovanju izobraževanj za nove kadre v ambulantah družinske medicine, prenovi programov v Centrih za krepitev zdravja in ostalih. Zadnja štiri leta soustvarja strokovne vsebine, izobraževanja in delavnice za potrebe edukatorjev po Sloveniji. Jana Klavs je tudi koordinatorka delovne skupine za pripravo priporočil o prehrani in gibanju ob sladkorni bolezni tipa 2, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje. Že sedmo leto zapored piše kolumno Edukotiček za revijo Sladkorna bolezen, ki jo izdaja Zveza društev diabetikov Slovenije. Večjo skrb posveča temam kot so breme, stigme in stereotipi sladkorne bolezni.